Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

PROJEKTY UE
Tytuł projektu: Optymalizacja i zwiększenie zdolności do realizacji usług projektowych i procesów wykonawczych w firmie Welmasz Robert Welik poprzez wdrożenie Innowacyjnej technologii Product Design&Manufacturing.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 2.
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.
 
Zakup kolekcji oprogramowania z zakresu mechaniki - Product Design & Manufacturing w celu zwiększenia zdolności do świadczenia usług projektowych oraz wykonawczych w przedsiębiorstwie. Wdrożenie niniejszej technologii tj. PD&M Collection przyspieszy zintegrowany proces projektowy przez co zostanie zwiększona konkurencyjność wśród analogicznych dostawców.
Okres realizacji projektu 2020-08-01 - 2021-08-06
Numer umowy SOI/TT/47/2021
Data podpisania umowy o powierzenie grantu 2021-07-06
Wydatki całkowite: 268 400,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 218 200,00 PLN
Wysokość dofinansowania w formie refundacji: 174 560,00 PLN
 
Realizacja Projektu na podstawie Umowy Warunkowej z Wykonawcą:
AEC DESIGN Sp. z o. o. Sp. k.                      
ul. Głogowska 31,
01-743 Warszawa                                            
NIP: 5222856052

unnamed
„Budowa centrum badawczo-rozwojowego nowatorskich systemów automatyzacji produkcji” POIR.02.01.00-00-0113/17-00. Projekt dofinansowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego cele projektu: Budowa centrum badawczo-rozwojowego nowatorskich systemów automatyzacji produkcji planowane efekty: W wyniku uruchomienia CBR zrealizowane zostaną projekty badawczo-rozwojowe opisane w Agendzie Badawczej, które zakończą się skonstruowaniem działających prototypów i wdrożeniem technologii do produkcji.
wartość projektu: 2 589 000,00 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 1 035 600,00 PLN


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2017 z dnia 04.01.2018 r.

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem z dniem 19.01.2018 r. o godz. 17:00 terminu składania ofert na zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowatorskich systemów automatyzacji produkcji,  informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 1/POIR/2017 z dnia 04.01.2018 r. dokonano wyboru oferty firmy:

HALBUD Sp. j.
01-625 Warszawa
ul. A. Mickiewicza 63